naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Jačanje napora NVO-a na suprtistavljanju korupciji u kritičnim sektorima u jugostočnoj Evropi 
 
  
Međunarodna konferencija Jačanje napora NVO-a na suprtistavljanju korupciji u kritičnim sektorima u jugostočnoj Evropi: korišćenje procesa pridruživanja EU i stanje istraživanja

 Godina realizacije:
 2015
    


 Sadržaj projekta:

29-30. oktobra 2015. SELDI i ANTICORRP inicijative organizovali su konferenciju u Podgorici na kojoj je diskutovano s lokalnim i regionalnim zainteresovanim institucijama o najboljim metodima za transformaciju postojećih najnovijih istraživanja u efikasne instrumente politike i javnog zagovaranja. Učesnici konferencije su se usmerili na ulogu civilnog društva u evaluaciji uticaja postojećih antikorupcijskih mera i podvukli potrebu šire saradnje sa javnim institucijama, medijima i javnošću uopšte. Učesnici su naglasili važnost slobodnog pristupa relevatnim podacima, kao što su baze podataka o javnim nabavkama. izjave o imovini, finansijski oditi državnih preduzeća i izveštaji i preporuke Evropske komisije.

Učesnici konferencije prezentovali su inicijalne nalaze svojih istraživanja manjkavosti upravljanja u sektoru energetike. Podvukli su da se najvažniji rizici u regionu jugoistočne Evrope nalaze u visokom intenzitetu rashoda na energetiku, uvoznoj zavisnosti, niskoj energetskoj efikansnosti i opštim manjkavostima uprvljanja. SELDI inicijativa trenutno priprema izveštaj o pitanjima upravljanja energetikom i nekonzistentnostima. Ključni fokus analize biće liberalizacija energetskog tržišta, kao suštinska u smanjenju korupcionih rizika.

Za vreme drugog dana učesnici su razmenili iskustva u zagovaranju i upravljanju NVO-ima, kao i načinima korišćenja uticaja Evropske unije za reformske napore u pojedinim zemljama.

Dr. Boško Mijatović, predsednik CLDS-a, naveo je da je energetski sektor u Srbiji uglavnom u državnim rukama, kao i da i dalje postoji pitanje zar ne bi otvorena tenderska procedura bila bolja nego postojeći međuvladini aranžmani za velike infrastrukturne projekte. Po njemu, politički naimenovani direktori Agencije za energetiku i državne kompanije posluju na netransparentan način i ne objavljuju podatke o efikasnosti rada. Naglasio je i potrebu jačanja političke volje za reformama i transparentnošću.

Tekst: Transparentna uprava i energetska bezbednost u centralnoj i istočnoj Evropi

www.seldi.net