naslovna strana > aktivnosti > projekti u toku > Program unapređenja obrazovanja sudija i savetnika privrednih sudova  
 
  
Projekat: Program unapređenja obrazovanja sudija i savetnika privrednih sudova u Republici Srbiji

 Godina realizacije:
 2014
    


 Sadržaj projekta:

Program unapređenja ekonomskog obrazovanja sudija i savetnika privrednih sudova u Republici Srbiji sastoji se iz šest jedodnevnih seminara, raspoređenih u dva trodnevna bloka. Polaznici su sudije i savetnici svih prvostepenih privrednih sudova u Srbiji, kao i sudije i savetnici Privrednog apelacionog suda Republike Srbije. Prvi trodnevni blok seminara obuhvata sledeće teme: (1) osnovna načela i koncepcije ekonomske nauke; (2) troškovi, ponašanje proizvođača i konkurencija na tržištu; (3) preduzeće i svi pojmovi vezani za njega (imovina, kapital, računovodstveni bilansi, stečaj, privatizacija i javna preduzeća). Drugi trodnevni blok obuhvata sledeće teme: (1) finansijsko posredovanje i tržište kapitala (osnovna načela, koncepcije i institucije, zatim poslovanje banaka i poslovanje osiguravajućih društava); (2) tržište radne snage; (3) međunarodni ekonomski odnosi; (4) intelektualna svojina i njena zaštita; (5) teorija javnog izbora: kako se donose zakoni?; (6) ekonomska analiza parnica. Program se realizuje kao zajednički projekat sa Pravosudnom akademijom Republike Srbije, na čijoj se Internet stranici (www.pars.rs) može naći više detalja.