naslovna strana > aktivnosti > Rasprava o temi Evropska unija – od krize ka dezintegraciji  
 
  

Rasprava o temi Evropska unija – od krize ka dezintegraciji

 

 Sadržaj:

U CLDS-u je 5. oktobra 2016. održana rasprava o temi Evropska unija – od krize ka dezintegraciji. Povod za raspravu bila je knjiga dr Slobodana Samardžića Evropska unija: sistem u krizi – sa studijom slučaja o odnosima Srbije i EU, 2016.

Posle uvodnog izlaganja Slobodana Samardžića, rasprava je vođena u okvirima tri tematska kruga: politički, ekonomski i odnosi EU-Srbija. Svaki od njih imao je svog uvodničara:

  1. Rastakanje Evropske unije kao političke zajednice: ideje, institucije i interesi u vremenu krize – uvodničar: dr Bojan Kovačević
  2. Ekonomska i monetarna unija kao neugasivo žarište krizeuvodničar: dr Branko Vasiljević
  3. Pridruživanje i pristupanje Srbije EU – kakav je uticaj krize EU na perspektivu – uvodničar: dr Maja Kovačević.

U raspravi je pokrenut širok krug pitanja – od uzroka zastoja integracije i disfunkcionalnosti sistema, preko neuspešnih reakcija političkog vrha i i dalje postojećih manjkavosti institucionalne arhitekture do neizvesnih perspektiva EU i pitanja odnosa Srbije i EU. U raspravi su učestvovali dr Boris Begović, dr Miša Đurković, dr Boško Mijatović, dr Jelica Minić, dr Ilija Vujačić, dr Slobodan Zečević i drugi.

Fakultet političkih nauka će u posebnoj publikaciji objaviti uvodna izlaganja i autorizovane sažetke rasprave.