naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Korupcijai u Srbiji  
 
  

 Godina realizacije:
 2007
    

Rukovodilac projekta:
Boris Begović
      Boško Mijatović
       


  Projektni tim:
        Boris Begović
        Mirjana Vasović
        Slobodan Vuković
        Jovan Jovanović
  Boško Mijatović
        Marko PauinovićStudija
 

Konferencija   Sadržaj projekta:

Studija koja je pred čitaocima predstavlja nastavak istraživanja korupcije u Srbiji koje Centar za liberalno-demokratske studije sprovodi već godinama. Prva studija u toj seriji bila je Korupcija u Srbiji (2001), koja je nagrađena Međunarodnom memorijalnom nagradom Sir Anthony Fisher za 2002. godinu. Ta je studija, po mišljenju mnogih, predstavljala prvo pravo istraživanje korupcije u našoj zemlji i donela je sveobuhvatan i koherentan predlog strategije antikorupcijske borbe, koji je kasnije našao svoje mesto u državnom arsenalu. Potom su sledile knjige Korupcija na carini (2002) i Korupcija u pravosuđu (2004), koje su, u istom duhu, analitički analizirale nivo, mehanizme i posledice korupcije u ovim korupcijom veoma ugroženim delatnostima, praćene predlogom skupa mera antikorupcijske prirode. Ova studija sadrži analizu promena u nivou korupcije i efekata vladinih politika tokom pet godina tranzicije u Srbiji, odnosno posle oktobarskih promena. Ideja je, znači, bila da se pogleda dinamika korupcije i antikorupcijskih nastojanja u ovom periodu i oceni uspešnost preduzetih mera. Istraživanje je pokazalo da je korupcija vidljivo smanjena u 2006. u odnosu na 2001. godinu, ali i da pozitivna promena nije na nivou očekivanja u narodu i obećanja političara. Korupcija u Srbiji je i dalje raširena i opasna pojava. Istraživanje je pokazalo i da je vladina aktivnost u antikorupcijskoj borbi uglavnom bila normativna, tj. zakonodavna, a da je praktičan rad državnih organa bio slabiji. Stoga bi orijentaciju antikorupcijske borbe trebalo u narednom periodu usmeriti na jačanje antikorupcijskih mehanizama u policiji, tužilaštvima i sudstvu, kao njenim glavnim operativnim nosiocima.