naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Lokalni ekonomski razvoj    
 
Projekat: Lokalni ekonomski razvoj – Obuka opštinskih/gradskih menadžera

 Godina realizacije:
 2005
    


  Rukovodilac projekta
        Zoran Vacić

  Projektni tim:
        Boris Begović
        Zoran Vacić
        Gordana Matković
        Boško Mijatović
        

 Udžbenik  

        


 Sadržaj projekta:

Opšti cilj projekta je uvećanje specifičnih znanja
opštinskih (gradskih) menadžera u domenu lokalnog
ekopnomskog razvoja. Operativni ciljevi projekta su
osposobljavanje opštinskih (gradskih) menadžera za
izradu strategije lokalnog ekonomskog razvoja.

Održano je pet trodnevnih seminara kojima su
prisustvovali polaznici iiz 62 opštine.

Teme seminara: I UVOD (1) Politički aspekt lokalne
samouprave, (2) Stvaranje partnerstva: lokalne vlasti,
građani, profitni sektor, (3) Saradnja jedinica lokalne
samouprave – Međusobna saradnja jedinica lokalne
samouprave, Međunarodna saradnja, (4) Šta je to održivi
razvoj, II OSNOVI STRATEGIJE (1) Šta je i zašto lokalni ekonomski razvoj? (2) Organizovanje procesa strateškog planiranja, (3) Procena i analiza lokalne ekonomije, (4)
Formulisanje strategije lokalnog ekonomskog razvoja, (5) Odnos sa drugim komponentama upravljanja gradom, (6) Uticaj domaćeg i inostranog okruženja, III SADRŽAJ
STRATEGIJE
(1) Izbor programa i projekata i uobičajene
greške, (2) Unapređenje poslovne klime, (3) Lokacije i
poslovni prostor , (4) Ohrabrivanje rasta lokalnih firmi, (5) Ohrabrivanje rasta novih firmi, (6) Privlačenje investicija, (7) Lokalni porezi i dažbine, (8) Administracija i procedure, (9) Unapređenje pojedinih delova grada, (10)
Unapređenje kvaliteta života, (11) zemljište, planiranje i
izgradnja, (12) unapređenje fizičke infrastrukture (putevi itd), (13) unapređenje meke infrastrukture (obuka, saveti itd), (14) targetiranje pojedinih sektora, IV
IMPLEMENTACIJA I FINANSIRANJE STRATEGIJE

(1) Implementacija strategije, (2) O finansiranju uopšte, (3)   Finansiranje iz budžeta, (4) Finansiranje iz
zajmova/kredita,  (5) Finansiranje iz donacija, (6) Socijalni aspekt, (7) Monitoring strategije

Projekat je realizovan u saradnji sa SKGO (Stalna konferencija gradova i opština).

U pripremi je knjiga Strategija lokalnog ekonomskog razvoja

 Udžbenik