naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Lokalni ekonomski razvoj > prezentacije    
 
LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ – Obuka opštinskih/gradskih menadžera

 Godina realizacije:
 2005
    


  Rukovodilac projekta
        Zoran Vacić
  Projektni tim:
        Boris Begović
        Zoran Vacić
        Gordana Matković
        Boško Mijatović
        
        


 Prezentacije:

Socijalna zaštita na lokalnom nivou - iskustva zemalja EU
Nove uloge u lokalnom razvoju u Srbiji
Operacionalizacija Strategije za smanjenje siromaštva na
Operacionalizacija Strategije za smanjenje siromaštva na
Nove uloge u lokalnom razvoju u Srbiji
Operacionalizacija Strategije za smanjenje siromaštva na
Operacionalizacija Strategije za smanjenje siromaštva na
Nove uloge u lokalnom razvoju u Srbiji
Operacionalizacija Strategije za smanjenje siromaštva na
Operacionalizacija Strategije za smanjenje siromaštva na
Nove uloge u lokalnom razvoju u Srbiji
Operacionalizacija Strategije za smanjenje siromaštva na
Operacionalizacija Strategije za smanjenje siromaštva na