naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta   
 

 Godina realizacije:
 2013
    

Rukovodilac projekta:
Boško Mijatović
 


Studija  

 

 

 

  Sadržaj projekta:

Devetog maja 2013. održan je okrugli sto kome je osnovna tema bila sudbina naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, tog starog nameta čije je dalje postojanje neizvesno. Podlogu za diskusiju predstavljalja je studija koju je pripremio Boško Mijatović, iz CLDS-a. Autor je ukazao da je, sa svojinskim promenama na zemljištu, ova naknada izgubila razlog postojanja u čemu se slažu i stručna javnost i privreda i zakonodavac, ali je i činjenica da se javlja pitanje kako nadoknaditi lokalnim zajednicama gubitak prihoda nakon njenog ukidanja. Mijatović je izneo neka od mogućih rešenja koja bi lokalnim zajednicima donele kompenzaciju prihoda nakon ukidanja naknade: jačanje prihoda od poreza na imovinu kroz procenu fer vrednosti imovine, reforma finansiranja lokalnih samouprava, uviđenje  komunalne naknade - neki su od mogućih koraka nakon ukidanja ove naknade. On se opredelio za jačanje poreza na imovinu, kao modernog i pravednijeg načina.

Milica Bisić, savetnica u Ministarstvu finansija, najavila je izmene zakona o porezu na imovinu koje će, ako budu prihvaćene u Skupštini, važiti od 1. januara 2014. „Ključne promene se odnose na način utvrđivanja osnovice kod pravnih lica gde će se načelno uzimati fer vrednost imovine".

U radu okruglog stola učestvovali su još Aleksandar Bućić iz Stalne konferncije gradova i opština, Dušan Vasiljević sa USAID-ovog projekta za bolje uslove poslovanja, predstavnici privrede, biznis asocijacije i udruženja, predstavnici lokalnih samouprava i stručne javnosti.

Ovaj okrugli organizovan je u saradnji SAM-a, CLDS-a i CIPE-a.