naslovna strana > o nama > Marko Paunović  
 


 
    
   Executive Director
   Mr Marko Paunovć

   Economic analysis of law
   Public Choice  
 

send an e-mail... 
 

Marko Paunović is the Executive Director of Center for Liberal-Democratic Studies. He graduated at the Faculty of Economics in Belgrade (2000) and received his Masters degree in Public Administration at the University of Pennsylvania on a US Government scholarship (2003). From January 2001 to May 2006 he worked in two occasions as an Economic Adviser to the Deputy Prime Minister of the Yugoslavian and Serbian Government. His professional interests include the economics of the public sector, public policy analysis, international economics, economic analysis of law and econometrics.
Maрko Пауновић
је извршни директор Центра за либерално-демократске студије. Дипломирао је 2000. године на Економском факултету у Београду, а магистратуру из области државне управе је, као стипендиста владе САД, стекао на University of Pennsylvania 2003. године. У периоду од јануара 2001. до маја 2006. године је у два наврата радио као економски саветник потпредседника Владе СРЈ и Владе Србије. Његова професионална интересовања укључују економију јавног сектора, економску анализу различитих државних политика, економију спољне трговине, економску анализу права и економетрију.