naslovna strana > o nama > Slobodan Samardžić   
 


 
    


   
Dr Slobodan Samardžić
   Direktor političkih studija
   konstitucionalizam 
 
pošaljite e-mail....          
 


Slobodan Samardžić
is Professor at Department of Political Science, Belgrade University, and Political Adviser to the President of the FRY. Area of his studies includes political ideas and institutions, contemporary federalism, political theory and practice of constitutionalism, political system of Yugoslavia, and European Union. His long-term study visits include Göttingen, Frankfurt/M, Fribourg and Brussels. He has published several books: Ideology and Rationalism (1984), Council Democracy (1987), Yugoslavia and the Challenge of Federalism (1990), Coercive Community and Democracy (1994), European Union as a Model of the Supranational Community (1998).
Slobodan Samardžić je profesor na Fakultetu političkih nauka, Beograd i politički savetnik predsednika Koštunice. Njegovo profesionalno interesovanje usredsredeno je na nekoliko oblasti: politicke ideje i institucije, savremeni federalizam, politicke teorije i praksa konstitucionalizma, jugoslavenski politicki sistem i Evropska Unija. Tokom studijskih poseta boravio je u Getingenu, Frakfurtu, Friburgu i Briselu. Dosada je objavio nekoliko knjiga: Ideologija i racionalnost (1984), Demokratija saveta (1987), Jugoslavija pred iskusenjem federalizma (1990), Prinudna zajednica i demokratija (1994), Evropska unija kao model nadnacionalne zajednice (1998).