naslovna strana  > aktivnosti  
 

Projekti CLDS obuhvataju tematski raznovrsne celine:   
Istraživačke projekte
  od istraživavanja tranzicije u celini, do
 specifičnih tema (korupcija, pravosuđe
 istraživanje faktora štednje ...)
Konsultantske projekte
  u kojima se predlažu državne politike,   
  nacrti zakona, itd.
Projekti zastupanja ideja liberalizma
 
i liberalne demokratije u konsultantskim
  projektima Centra.

    CLDS ogranizuje
   konferencije, okru-
   gle stolove i raspra-
   ve o mnogim zna-
   čajnim privrednim
   i politčkim pitanjima

aktivnosti_konf18_8godinatranzicije.htmlAkcizna politika u Srbiji
Obrazovanje kao strateška investicija
aktivnosti_konf12_reformaporeskogsistema2.htmlReforme u Srbiji: Dostignuća i izazovi 
   
Polemike

Promocije

Članovi CLDS u medijima