naslovna >  aktivnosti > konferencije > Reforma finansiranja građevinskog o zemljišta  
 
 

"Reforma finansiranja građevinskog zemljišta"

 CLDS, april 2006.

Okrugli sto na temu «Reforma finansiranja građevinskog zemljišta» je održan 27. jula 2006. godine u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, povodom završetka rada na istoimenoj studiji. Konferenciji su prisustvovali predstavnici velikog broja direkcija za izgradnju i građevinsko zemljište iz opština širom Srbije, predstavnici vlade Republike Srbije, kao i predstavnici lokalnih samouprava.
 
 
   
   
   
   
               

Autori studije (Boris Begović, Boško Mijatović i Marko Paunović) su učesnike upoznali sa osnovnim nalazima studije:

  1. postojeći sistem finansiranja građevinskog zemljišta je prilično loš i potpuno nereformisan od 2000. godine;
  2. izvor velikog broja problema u ovoj oblasti se nalazi u neadekvatnoj ustavnoj i zakonskoj regulativi, koja spečava privatno vlasništvo nad građevinskim zemljištem i ne dozvoljava postojanje imovine lokalne samouprave;
  3. sistem naknada kojim se finansira građevinsko zemljište je u potpunosti neadekvatan i prevaziđen.

Takođe, autori su izneli i niz konretnih predloga, od kojih su najznačajniji:

  1. integrisati naknadu za korišćenje zemljišta u porez na imovinu
  2. osnovicu za porez na imovinu definisati kao procenat tržišne vrednosti imovine

U diskusiji koja je usledila, pretežno se raspravljalo o budućnosti opštinskih i gradskih direkcija. Učesnici su se uglavnom složili da je sadašnji sistem loš, ali je do izvesnih razmimoilaženja došlo kod razmatranja razloga za loše stanje. Pored već navedenih konceptualnih problema, učesnici su naglasili i nejasan pravni status direkcija, koje su, sa jedne strane, javna preduzeća, a, sa druge strane, indirektni budžetski korisnici i kao takvi nemaju slobodu u poslovanju.

Autori su izneli svoj stav da je budućnost direkcija na kratak rok verovatno u učestvovanju u privatizaciji građevinskog zemljišta, ali da se na duži rok može očekivati njihovo pripajanje opštinskim organima uprave. Takođe, iznet je stav da će se direkcije u budućnosti verovatno baviti iskljućivo finansiranjem opremanja zemljišta lokalnim javnim dobrima, a da će opremanje zemljišta privatnim dobrima biti stvar dogovora između investitora i preduzeća koja opremaju zemljište, odnosno da će direkcije izgubiti ulogu posrednika u tom poslu.

Boško Mijatović, jedan od autora studije, je prisutne upoznao i sa predlogom privatizacije zemljišta koji je pripremio CLDS za potrebe vlade Srbije. Takođe, učesnicima se obratio i g. Ralević, pomoćnik ministra za kapitalne investicije koji je izneo planove svog ministarstva po pitanju reformi u ovoj oblasti.