naslovna strana > aktivnosti > projekti u toku > Unapređenje kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije (KZK)  
 
  
Projekat: Uvećanje i unapređenje administrativnih i stručnih kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije (KZK)

 Godina realizacije:
 2014
    


 Sadržaj projekta:

Projekat uvećanja i unapređenja administrativnih i stručnih kapaciteta komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije sastoji se i četiri osnovne komponente: (1) upotreba ekonometrije i ekonometrijskih tehnika u rešavanju slučajeva sa kojima se suočava KZK; (2) Jačanje kapaciteta KZK za izvođenje nenajavljenih uviđaja, naročito na planu obrade informacija koje se takvim uviđajem prikupljaju; (3) Jačanje funkcija zastupanja i odnosa sa javnošću KZK; i (4) Pospešivanja saradnje između KZK i sektorskih regulatora. Deo poslova na ovom projektu obavlja CLDS, dok se određeni poslovi podugovaraju sa specijalizovanim izvršiocima.