naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Seminar ekonomskog obrazovanja sudija u oblasti prava konkurencije  
 
  
Projekat: Seminar ekonomskog obrazovanja sudija u oblasti prava konkurencije

 Godina realizacije:
 2013
    


 Sadržaj projekta:

Seminar ekonomskog obrazovanja sudija u oblasti prava konkurencije se sastoji od šest seminara, a svaki od njih traje dva dana. Polaznici seminara su sudije i savetnici Vrhovnog kasacionog suda i Upravnog suda Republike Srbije. Prvog dana se raspravlja o specifičnim ekonomskim pitanjima koja se odnose na pravo konkurencije (teorija ponude, koncepcija konkurencije, monopol i njegove posledice, ekonomske osnove restriktvnih sporazuma, ekonomski podsticaji za zloupotrebu dominantnog položaja, ekonomske posledice koncetracija itd.). Drugog dana je gost predavač sudija sa iskustvom u slučajevima vezanim za primenu prava konkurencije iz relevatnih zemalja, koji prezentira tipične slučajeve u kojima je učestvovao, što prati dioskusija o samim slučajevima i svim drugim relevatnim pitanjima.

Seminar ima svoj web sajt www.stajetokonkurencija.org
sa materijalima za obuku i testiranje.