naslovna strana > aktivnosti > završeni projekti > Mapiranje usluga socijalne zaštite  
 
  
Projekat: Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava

 Godina realizacije:
 2012/13
    


 Sadržaj projekta:

Za potrebe Vlade Republike Srbije izvedeno je mapiranje usluga socijalne zaštite u saradnji UNICEF-a, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i CLDS-a. Istraživanje je realizovano u periodu od septembra 2012. do februara 2013. godine od strane Centra za liberalno-demokratske studije. Prvenstveni cilj ovog istraživanja bilo je prikupljanje podataka o postojećim vaninstitucionalnim uslugama socijalne zaštite koje su u mandatu lokalnih samouprava u Srbiji. Pored ovoga, razmotrene su i neke dileme i date preporuke.

Mapiranje će omogućiti bolje sagledavanje ovih usluga sa stanovišta (1) dostupnosti, efikasnosti i kvaliteta pruženih usluga, (2) boljeg uvida u razvijenost, rasprostranjenost i održivost usluga, (3) analize mogućnosti unapređenja i (4) sagledavanja izazova u daljem razvoju ovih usluga.