naslovna strana > aktivnosti > škole   
 

   Obrazovanje u CLDS-u

 
Jedna od aktivnosti CLDS-a je da obrazuje mlade ljude o osnovnim   idejama savremenog sveta i iz oblasti u kojima CLDS deluje. U tom   cilju CLDS organizuje škole, seminare i radionice, itd. Polaznici škola   CLDS-a su poslediplomci, novinari, graski menadžeri ...


 
 Škole

 Ekonomska škola za novinare
Škola je namenjena obuci novinara da prate  i tumače promene u privredi, finansijama i  ekonomskoj  politici Srbije i tranzicionih   privreda uopšte ...

 
 Škola za opštinske/gradske menadžere 
 Organizovana u cilju obuke gradkih    menadžera u oblasti lokalnog ekonomskog    razvoja

 
 2004: Etika javne reči
 Škola namenjena novinrima u cilju podizanja  standarda javne reči u medijima u Srbjij 2002: International Freedom Project  Courses
: Freedom and Development
 Letnja škola sa oko 20 studenata -  poslediplomaca sa pravnog, ekonomskog i  Fakulteta političkih nauka ...


 2001: Ekonomija i demokratija: teorija  javong  izbora
Tronedeljna letnja škola o teoriji javnog  izbora imala je 30 polaznika, održana u  Petrovcu na moru ...