naslovna strana publikacije > radni dokumenti   
 

U ime struke: analiza presude i dopisa o bankarskoj naknadi za obradu kredita i njihovih posledica
         Autor: Boris Begović, mart 2018.
         Broj strana: 13
         PDF Download: 280 kB

 

 Democracy, financial development, and economic growth: an empirical analysis
         Autori: Boris Begović, Zorica Mladenović i Danica Popović - maj 2017.
         Broj strana: 18
         PDF Download: 654 kB

Finansijsko posredovanje i privredni rast: da li postoji (velika) alternativa?
         Autor: Boris Begović, septembar 2016.
         Broj strana: 19
         PDF Download: 712 kB

 Informal Employment in the Region
         Broj strana: 19
         PDF Download: 620 kB

 Democracy, distance from the technological frontier and economic growth: Some empirical results
         Autori: Boris Begović, Zorica Mladenović i Danica Popović - maj 2016.
         Broj strana: 29
         PDF Download: 755 kB

Political Economy of Enterprise Restructuring in Serbia
         Autori:Boris Begović i Marko Paunović - mart 2009.
         Broj strana: 19
         PDF Download: 218 kB

 Corruption, Lobbying and State Capture
         Autor:Boris Begović - April 2006.
         Broj strana: 30
         PDF Download: 195 kB

  Economic Inequality and Corruption
        Autor:Boris Begović - April 2006.
        Broj strana: 31
        PDF Download : 183 kB

 Socijalna politika na lokalnom nivou u Evropskoj uniji
       Autor:Boško Mijatović - Oktobar2005.
       Broj strana: 17
       PDF Download: 232 kB

 Komentar predloga zakona o stečaju
        Autor: dr Mirko Cvetković - juni 2004. godine
        Broj strana: 16
        PDF Downloada: 275 kB

  Polemika o Vojvodini

        Autor: Bosko Mijatović i drugi - decembar 2003. godine
  Broj strana: 37
        PDF download: 492 kB

  Polemika o liberalizmu
        Autor: Bosko Mijatović - decembar 2002. godine
        Broj strana: 38
        PDF download: 365 kB

  Ekonomsko-finansijski aspekti regionalizacije Srbije
        Autor: Bosko Mijatović - maj 2002. godine
        Broj strana: 24
        PDF download : 249 kB

  Mediji u tranziciji: ekonomska analiza
        Autor: Boris Begović - januar 2002. godine
        Broj strana: 30
        Velicina: 345 kB