naslovna strana > o nama   
    

   

Predsednik
Dr Boško Mijatović
Ekonomska politika, Tranzicija
     detaljnije

         
 
Dr Slobodan Samardžić
Direktor
političkih studija
 konstitucionalizam
       detaljnije
   Dr Dragor Hiber
   Direktor
pravnih studija
   građansko pravo,
   privredno pravo
    detaljnije
 

Predsednik
programskog saveta

Dr Ilija Vujačić
političke teorije federalizam  
 
 detaljnije

Privremeno angažovan u sedištu misije MMF u Beogradu
Izvršni direktor
Mr Marko Paunović

Makroekonomija
javni izbor
    detaljnije

     
Prijatelji CLDS - počasni članovi
         
William Baumol, NY Univerzitet New York; direktor C.V. Starr centra za primenjenu ekonomiju, SAD
James Dorn, Univerzitet Towson; potpredsednik Cato instituta, SAD
Mladen Ivanic, predsednik vlade Republike Srpske, Republika Srpska/BiH
Leonard Liggio, Univerzitet George Mason, SAD
John Moore, predsednik Grove City College, SAD
Dejan Popovic, rektor Univerziteta u Beogradu
Charles Wyplosz, Graduate Instiute.of International Studies, Ženeva
 

Članovi CLDS po azbučnom redu
         
         
 
    
 
Dr Boris Begović
industrijska organizacija
ekonomska analiza prava
 detaljnije

    Dr Milica Bisić
porezi,
mikroekonomija
detaljnije

Dr Mirjana Vasović
socialna psihologija
 detaljnije


Dr Ivan Vujačić
privredni sistemi
 detaljnije


 
    
 
 Dr Zoran Vacić
 socijalna politika, zdravstvo
    detaljnije


Dr Boško Živković
finansijska tržišta,
bankarstvo
 detaljnije


Dr Aleksandra
Jovanović

institucionalna ekonomija
 detaljnije

 
 

Dr Branko Milanović

raspodela dohotka,
siromaštvo
 
 detaljnije

Dr Danica Popović

međunarodna ekonomija
makroekonomija
   detaljnije

Dr Božo Stojanović

tržište rada,
teorija igara
   detaljnije
Opšti sektor