naslovna >  aktivnosti > konferencije > Korupcija u Srbiji pet godina kasnije   
 
 

"Korupcija u Srbiji pet godina kasnije "

 CLDS, novembar2007.

 
Konferencija “Korupcija u Srbiji: pet godina kasnije” je održana 3. novembra  2007. godine u Sava centru, uz prisustvo stručne javnosti, pet ministara iz Vlade Srbije, stručne javnosti i diplomatskog kora... (pogledajte galeriju)
 
       
           
   
  sloba vukovic    
   
 
 
     

      ekonomist magazin
TVpink grb-srbija-mali.gif
 

Potpredsednik Vlade Srbije Bodžidar Đelić istakao je da pomak koji je učinjen od 2000. do danas nije zadovoljavajući jer je Srbija, po tom pitanju, jedna od najlošije rangiranih zemalja u Evropi. On je dodao da niko ne može biti zadovoljan brzinom promena, ali da se mora nastaviti uvođenje institucionalnih inovacija koje će pomoći u borbi protiv korupcije, kao što su ombudsman, poverenik za informacije od javnog značaja, ali i formirati nove kao što je Agencija za borbu protiv korupcije.

Ministar pravde Dušan Petrović ocenio je da je korupcija jedna od ključnih tema jer će od napretka u borbi protiv te pojave zavisiti da li će Srbija napredovati kao država. Prema rezultatima istraživanja, između 70 i 75 odsto građana smatra da u pravosuđu i sudstvu korupcija postoji i to je nešto sa čim se mora izboriti. Petrović je ponovio da postoji veliki broj zastarelih krivičnih predmeta, zastarelosti u izvršenju, izricanja blagih kazni i kazni ispod zakonskog minimuma i dodao da građani smatraju da je upravo korupcija uzrok lošeg rada sudova.

Ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić naglasio je da je korupcija patološka pojava i univerzalni društveni problem koji se teško otkriva i uočava jer to onemogućavaju tehnokratija, birokratija i politika. Jočić je naglasio da su uzroci korupcije proces tranzicije u kojem se zemlja nalazi, neefikasnost pravosuđa i policije, neefikasnost kontrolnih organa, nedoslednost primene zakona i otpor promenama.

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić naglasio je da je korupcija komplikovan problem koji se mora raščlaniti da bi bio rešen jer se u isto vreme mora boriti sa posledicama i uzrocima korupcije. Dinkić je istakao da komplikovane birokatske procedure pogoduju korupciji i da bi prvi korak u borbi moralo da bude njihovo uprošćavanje i najavio da će taj projekta pod nazivom "giljotine propisa" biti započet do kraja godine.

Ministar finansija Mirko Cvetković kazao je da se to ministarstvo sa korupcijom bori kroz primenu već postojećih propisa, kao što su zakoni o javnim nabavkama, budžetskom sistemu, poreskoj administraciji i o finansiranju političkih stranaka. Cvetković je istakao i da se mora unaprediti rad Uprave carina i Poreske uprave koje posluju u okviru tog ministarstva.

Predsednik CLDS-a Boris Begović je prezentovao nalaze studije. Istakao je da je istraživanje CLDS-a pokazuje da je korupcija vidljivo smanjena u odnosu na 2001, ali nije na nivou očekivanja građana i obećanja političara jer je i dalje raširena i opasna. Anketa je pokazala da građani korupciju vide kao društveni, a ne kao lični problem, što pokazuje da ne govore na osnovu svog iskustva.
Napore vlasti u borbi protiv korupcije preduzetnici su na skali od jedan do pet ocenili sa 2,3. Istraživanje je pokazalo i da je u proteklih nekoliko godina smanjen uplaćen iznos za korupciju, to jest 15 odsto preduzetnika je 2001. za to trošilo 10 odsto ukupnih prihoda, a tu sumu sada troši samo pet procenata preduzetnika.